Foto e video 2019

Foto e filmati Orta 10in10 2019

Foto Day 1 https://www.facebook.com/pg/clubsupermarathon/photos/?tab=album&album_id=2440493836170941

Filmato Drone Day 1 https://www.youtube.com/watch?v=jTL_Xcpfps4&feature=youtu.be

Filmato cena Day 1 https://www.youtube.com/watch?v=EOifICcQjMQ&feature=youtu.be

Foto Day 2  https://www.facebook.com/pg/clubsupermarathon/photos/?tab=album&album_id=2441679899385668

Drone Day 2 https://youtu.be/EHkfqwO0Dhs

Foto Day 3 https://www.facebook.com/pg/clubsupermarathon/photos/?tab=album&album_id=2442173279336330

Filmato Drone Day 3 https://youtu.be/RHuruMcSHqk

Foto Day 4 https://www.facebook.com/pg/clubsupermarathon/photos/?tab=album&album_id=2443995359154122

Filmato Rai Diretta  Day 4 https://youtu.be/kZrHJ2j2HE8

Foto Day 5 https://www.facebook.com/pg/clubsupermarathon/photos/?tab=album&album_id=2443969469156711

Foto Day 6 https://www.facebook.com/pg/clubsupermarathon/photos/?tab=album&album_id=2444011319152526

Foto Day 7  https://www.facebook.com/pg/clubsupermarathon/photos/?tab=album&album_id=2444975475722777

Foto Day 8 https://www.facebook.com/pg/clubsupermarathon/photos/?tab=album&album_id=2445284605691864

 

Foto Day 9 https://www.facebook.com/pg/clubsupermarathon/photos/?tab=album&album_id=2446685068885151

Foto Day 9 final party https://www.facebook.com/pg/clubsupermarathon/photos/?tab=album&album_id=2447124565507868

Filmato TGR Piemonte Day 9 https://www.facebook.com/clubsupermarathon/videos/2411697168913501/

Foto Day 10 https://www.facebook.com/pg/clubsupermarathon/photos/?tab=album&album_id=2447133545506970